27/1 Lär dig Alexanderteknik och praktisk ergonomi