SÅ HÄR TYCKER VÅRA KUNDER

  HÄR FINNS VI

  0703-670465
  PRESENTKORT

   GDPR - Hantering av personuppgifter

   PERSONUPPGIFTSANSVARIG
   Som ägare av företaget IAZ Zonterapi i Skåne är det jag, Ingela Sjöstedt som fullt ut är ansvarig för att gällande lagar inom hantering och lagring av personuppgifter följs.

   VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN OCH VARFÖR?
   Namn, adress och telefonnummer för klienter samlas in i bokningssystemet och papperskalender, och via min mailadress för att kunna identifiera dig som kund och för att kunna kommunicera kring bokningar gällande behandlingar. Uppgifterna sparas också i bokföringsprogrammet Visma gällande fakturering och bokföring.
   Hälsostatus och anteckningar inför och under en behandling görs för att ge en säker och trygg behandling som möjligt, även över tid. IAZ Zonterapi begär här samtycke från dig som klient, där du får skriva på ett samtyckes-avtal som sparas tillsammans med din hälsojournal. Vi för pappersjournal för varje besök som hålls inlåsta. De sparas så länge en klient är aktiv (får behandlingar) hos IAZ Zonterapi. Om en klient slutar vara aktiv sparas uppgifterna i två år på grund av försäkringsskäl som kan dyka upp. Därefter raderas hälsojournalen, då du som klient inte varit aktiv hos oss på två år. Dessa pappersjournaler kan du som klient när som helst begära ut en kopia av fram tills de raderas. Du som klient kan också begära att raderas från IAZ Zonterapis kundregister och hälsojournal, vilket då sker inom en månad. Undantag gäller för sådant underlag som måste spara enligt lag, t.ex. bokföringslagen. När pappersjournalerna raderas görs det i dokumentförstörare. All denna info som är knuten till dig som klient används endast till de syften som är beskrivna ovan, och lämnas aldrig ut till en tredje part IAZ Zonterapi tillämpar också total tystnadsplikt gällande vilka klienter som får behandling, och vad som sägs och skrivs under en behandling.

   VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN OCH VARFÖR?
   Avtalen ser till att dina uppgifter inte används till något annat än vad IAZ Zonterapi har begärt, såsom bokningar, bokföring och redovisning samt den information som samlas in för att kunna kommunicera kring bokningarna.
   Visma bokföringsprogram. Här registreras namn, adress, e-post för bokföring och fakturering. Dessa uppgifter sparas i 7 år gällande bokföringslagen.
   Vid eventuell allvarlig personuppgiftsincident rapporterar IAZ Zonterapi till datainspektionen inom 72 timmar enligt gällande regler i GDPR Vid frågor och funderingar, om du vill ändra, lägga till, eller radera dina uppgifter hos IAZ Zonterapi, maila till ingela@iaz.nu.